§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Melancholia – www.melancholia.co od Melancholia Daria Malicka, ul. Opolska 19/3, 40-084 Katowice, NIP: 9542633657, REGON: 520169446.

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Melancholia. Klientem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;

Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;

Sprzedawca – Melancholia Daria Malicka, ul. Opolska 19/3, 40-084 Katowice, NIP: 9542633657, REGON: 520169446;

Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie  www.melancholia.co;

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

 1. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet biżuterię tworzoną według autorskich projektów Darii Malickiej i Macieja Wodniaka. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów oraz wyrobów na indywidualne zamówienie Klienta. 
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wykonane ze srebra próby 925 z dodatkiem ligur odlewniczych, zapobiegających śniedzeniu. W produkcji wykorzystywane są wysoce wyspecjalizowane technologie: rapid prototyping, odlewnictwo próżniowe, rapid fabrication oraz ręczna obróbka końcowa. Niektóre wyroby pokryte są powłokami galwanicznymi (złoto, rod). 
 3. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.melancholia.co, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy. 
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: info@melancholia.co.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów, kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą oraz realizacja złożonych zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 17:00.
§ 2 Warunki korzystania z usługi
  1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne: 
   1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu; 
   2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej; 
   3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej); 
   4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768; 
   5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 1. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 2. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z w/w usług wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z w/w usług w terminie 14 dni od daty zamówienia rozpoczęcia świadczenia każdej z usług.
§ 3 Zawieranie umów
 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich w przypadku strony www.melancholia.co/pl lub w euro w przypadku strony www.melancholia.co/en. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki. 
 3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia wzorów produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Klienta, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sprzedawca w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą. 
 4. Sprzedawca informuje, że Produkty powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty nie powinny być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi. 
 5. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji). Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej. 
 6. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie, a następnie przenosi Produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Następnie ma możliwość w podglądzie “Koszyka” wybrać ilość produktów. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i metody płatności. 
 7. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 1. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia. 
 2. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. 
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”. 
 4. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego. 
 5. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją. 
 6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia. 
 7. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Wolę otrzymania faktury VAT Klient wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia. 
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu 
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu 
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.
§ 4 Zamówienia indywidualne
 1. Klient może, zlecić Sprzedawcy spersonalizowanie zakupionego poprzez Sklep Produktu. 
 2. Do usługi personalizacji stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Po wykonaniu usługi personalizacji, Produkt staje się produktem wykonywanym na indywidualne zamówienie Klienta, a więc, zgodnie z par. 7 ust. 12 nie podlega zwrotowi. 
 3. Sprzedawca nie oferuje usługi projektowania produktu od podstaw, a wyłącznie personalizację produktów dostępnych w Sklepie takich jak w szczególności: zmianę rozmiaru, zmianę materiału wykonania lub wykończenia, graweru. 
 4. W celu zamówienia produktu na zamówienie, Klient zamawia poprzez Sklep wybrane produkty podlegające personalizacji.
 1. Po dokonaniu zapłaty za produkt podlegający personalizacji, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w drodze wiadomości e-mail, wskazując jakiego rodzaju informacje są Sprzedawcy potrzebne do wykonania personalizacji produktu. 
 2. Po otrzymaniu pełnego i prawidłowego zestawu informacji, o których mowa powyżej, Sprzedawca potwierdza zamówienie (przesyłając wiadomość e-mail zawierającą dane dotyczące realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia) i przystępuje do wykonania personalizacji zamówienia. 
 3. Sprzedawca wykonuje projekt personalizacji w terminie … dni roboczych od daty otrzymania od Klienta pełnego zestawu informacji, o których mowa w ust. 5.
§ 5 Terminy i sposoby płatności
 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie: przelew – płatność z góry. 
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
§ 6 Sposoby i koszty dostawy
 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia. 
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu  oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. 
 1. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
  1. Przesyłka kurierska;
  2. List polecony lub paczka (Poczta Polska),
  3. Odbiór osobisty. 
 2. Czas realizacji zamówienia produktu wynosi do 3 dni roboczych w przypadku produktów określonych w Sklepie jako „na stanie”. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie lub na zamówienie indywidualne – czas realizacji zamówienia produktu określony jest na podstronie Sklepu, dotyczącej danego produktu lub podawany jest przez Sprzedawcę. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy.
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. 
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Melancholia Daria Malicka, ul. Opolska 19/3, 40-084 Katowice 
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy. 
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą. 
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. 
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. 
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do tego typu produktów zaliczają się w szczególności Produkty realizowane według szczególnego zamówienia Klienta lub personalizowane.
§ 8 Umowy zawierane z przedsiębiorcami
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami. 
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu. 
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 1. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 2. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn. 
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
§ 9 Reklamacja produktu (rękojmia za wady)
 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu Konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  1. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: info@melancholia.co;
  2. poprzez złożenie ustnego oświadczenia Sprzedawcy, następnie przez niego spisanego. 
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację. 
 2. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji. 
 3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. 
 4. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
§ 10 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów
 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym: 
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

 

  1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2020 r.
Regulamin